Den 30. november 2016 på Park Inn, Copenhagen airport

Fra kl. 09.00-16.00

Tilmelding

seminarer

Hvordan kan det være, at personer med demens glemmer familiemedlemmer, og hvad der skete i går. Men når det kommer til musik, husker de sange og tekster fra deres ungdom uden problemer?

Forklaringen ligger i, at de musikalske minder er knyttet til den procedurale hukommelse, som er der, vi lagrer udenadslære, og ikke i hippocampus, som er involveret i kort- og langtidshukommelse.

Undersøgelser viser, at hvis du spiller musik under personlig pleje, mindsker du agiteret adfærd hos personer med demens og øger deres samarbejdsvillighed.

Musikken får også kommunikationen til at blomstre hos dementsramte, som er blevet indadvendte. Musikken skaber et fællesskab og en fællesskabsfølelse omkring personen og dækker væsentligte psykosociale behov i mennesket.

En af fordelene er, at vi kan mindske brugen af magtanvendelse i demensplejen ved at nynne eller synge og med en bevidst faglig indsats.

Indhold

Der er mange fordele ved at have fokus på musik i arbejdet med personer med demens. På temadagen får du viden om og inspiration til, hvordan du kan bruge musik i demensomsorgen.

På dagen vil professor Hanne Mette Ochsner Ridder, musikterapeut Åse Hyldgaard og ph.d.-studerende i musikterapi Jens Anderson-Ingstrup undervise i, hvordan musikterapi anvendes i demensomsorgen.

Du får indblik i den nyeste forskning om musikterapi og hvordan musik påvirker hjernen og samværet med andre. Derudover får du viden om, hvordan musik er et nyttigt redskab i det daglige omsorgsarbejde. Og du lærer, hvordan du ved at skabe en fælles rytme kan danne relationer til personen med demens.

På dagen får du bl.a. viden om:

  • hvordan musik er med til at skabe kontakt mellem personen med demens og personale eller familiemedlemmer
  • hvordan du kan bruge musik og dans som sanseintegration
  • teorien bag brug af musik i demensomsorgen
  • viden om og praktisk tilrettelæggelse af lydmiljø
  • hvordan musik indgår i neuropædagogisk arbejde og i forebyggelse af magtanvendelse

Du vil også blive præsenteret for øvelser og eksempler på, hvordan du arbejder med musik i praksis. Samt inspiration til, hvordan du målrettet bruger musik i det daglige arbejd

Dagens undervisere:

Hanne Mette Ochsner Ridder, professor i musikterapi. En af Danmarks absolut førende forskere inden for musikterapi. Hun er uddannet musikterapeut og professor i musikterapi ved Aalborg Universitet, hvor hun har forsket i at anvende sang i individuel musikterapi med svært demente.

hanne_mette_o_ridder_300px

Åse Hyldgaard, cand. mag. i musikterapi og sygeplejerske, arbejder som ledende demenskoordinator og musikterapeut i Frederikshavn Kommune. Hun arbejder specielt med at forebygge magtanvendelse samt med dansegrupper. I mange år har hun arbejdet som leder indenfor sygehusvæsnet og den kommunale ældrepleje.

Jens Anderson-Ingstrup, cand.mag. i musikterapi, neurologisk musikterapeut. Jens Anderson Ingstrup er Ph.D. studerende og arbejder i et forskningsprojekt, som omhandler brugen af musik i interaktion med demensramte. Tidligere adjunkt ved Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN.

– See more at: http://seminarer.dk/arrangementer/musikterapi/#sthash.nwMNLUT8.dpuf