“Cultural participation and its effects on wellbeing and health – evidence from Norway and Australia”

I takt med et øget pres på sundhedsvæsenet er der behov for innovative løsninger og tilgange der giver den generelle befolkning viden, valg og mulighed for at opnå bedre trivsel, sundhed og egenomsorg. Med 8 mio bevilget af satspuljemidlerne i efteråret 2015 til de såkaldte “Kultur på Recept”-projekter, er der stigende interesse for, hvordan kunst og kultur kan bidrage til bedre mental sundhed. Evidensbaseret dosis-respons forskning er dog p.t. begrænset.

I dette webinar – via The Royal Society of Public Health i England, vil Dr Christina Davies præsentere os for sin seneste forskningsartikel “The Art of Being Mentally Healthy” der viser en association imellem 2 timers ugentlig kunst/kultur-engagement og bedre trivsel/mental sundhed i den generelle befolkning.

Studiet er den første dosis-respons  forskning der er lavet indenfor kunst, kultur og sundhed.

RSPH_M_4C

Dr Davies er ‘Research Fellow at the School of Population Health, The University of Western Australia.’ Dr Davis har modtaget adskillige priser for hendes forskning indenfor områderne:  ‘arts and health’, ‘mental health’ og ‘health promotion evaluation.’

I anden del af webinaret  vil Odd Hâpnes fortælle om norsk forskning og dens indflydelse på national policy making. Populationsbaseret kohorte studier på “HUNT Research Centre” i Levanger viser, at de der deltager i kulturelle aktiviteter oplever bedre sundhed og helbred, er mere tilfredse med deres liv og har mindre forekomst af  angst og depression (Cuypers, Koenraad et al., 2011). Denne forskning har haft tiltagende, stigende betydning for policy making i Norge igennem de sidste 15 år. 

Skal du med? Tilmelding til webinaret i linket herunder:

Tilmelding