Dag: 5. november 2016

Gæsteblogger Henning Due er plejer på ‘Á Sýnini’,  som er Vågø´s store centrale plejehjem. Han har startet et daghjem op for hjemmeboende demente. Mit daglige arbejde på plejehemmet giver mig stor og dyb glæde. Jeg har også arbejdet på sengeafdeling og haft mange særlige og dejlige oplevelser med dybt demente beboere der har mistet sproget. […]

Læs mere